DOŚ-I.6222.1.82.2022 OM Białystok ul. Ciepła 40

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.82.2022 OM Białystok ul. Ciepła 40
Oznaczenie prowadzącego instalację
Emitel S.A. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.82.2022
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2022-09-02
Powrót na początek strony