DOŚ-I.6222.1.5.2022 - 24097 (96052N!) ul. Elektryczna 13 - zmiana danych instalacji

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.5.2022 - 24097 (96052N!) ul. Elektryczna 13 - zmiana danych instalacji
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.5.2022
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2022-01-28
Powrót na początek strony