BIA1023_A ul.Sienkiewicza 82 - informacja - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji

Tytuł
BIA1023_A ul.Sienkiewicza 82 - informacja - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
P4 Spółka z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.17.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-05-25

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.