1008 (96924N!) KINOPLEX ul. Nowy Świat 2 - informacja - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji

Tytuł
Informacja dot. instalacji PEM - 1008 (96924N!) KINOPLEX ul. Nowy Świat 2 - zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
Orange Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.12.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-05-12

Feedback