DOŚ-I.6222.1.3.2022 - 1331 (96991N!) Białystok 2 ul. Gen. Wł. Andersa 38 - zakończenie eksploatacji instalacji

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.3.2022 - 1331 (96991N!) Białystok 2 ul. Gen. Wł. Andersa 38 - zakończenie eksploatacji instalacji
Oznaczenie prowadzącego instalację
Orange Polska SA
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.3.2022
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2022-01-18
Powrót na początek strony