DOŚ-I.6222.1.67.2022 - 24033 (96022N!) ul. Sybiraków 2 - zmiana danych instalacji

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.67.2022 - 24033 (96022N!) ul. Sybiraków 2 - zmiana danych instalacji
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.67.2022
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2022-07-07

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony