DOŚ-I.6222.1.67.2021 - SLR Białystok Centrum ul. Cieszyńska 3 - zmiana danych instalacji

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.67.2021 - SLR Białystok Centrum ul. Cieszyńska 3 - zmiana danych instalacji
Oznaczenie prowadzącego instalację
Emitel S.A
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.67.2021
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2021-08-02

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: