DOŚ-I.6222.1.79.2021 - 24004 (96005N!) ul. Zwycięstwa 8/10 - zmiana danych instalacji

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.79.2021 - 24004 (96005N!) ul. Zwycięstwa 8/10 - zmiana danych instalacji
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Mobile Polska S.A
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.79.2021
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2021-08-20

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony