DOŚ-I.6222.1.11.2021 - BT13223 Bialystok Kopernika ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B - informacja o zmianie danych

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.11.2021 - BT13223 Bialystok Kopernika ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B - informacja o zmianie danych
Oznaczenie prowadzącego instalację
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.11.2021
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2021-03-01
Powrót na początek strony