DOŚ-I.6222.1.74.2021 - 24042 (96027 N!) ul. Kolonia Bagnówka - zmiana danych instalacji

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.74.2021 - 24042 (96027 N!) ul. Kolonia Bagnówka - zmiana danych instalacji
Oznaczenie prowadzącego instalację
T-Moblie Polska S.A
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.74.2021
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2021-08-18
Powrót na początek strony