Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej, upamiętniającej Polską Organizację Wojskową wykonanej z granitu, umiejscowionej na działce nr ewid. geod. 1441/1 przy północnej elewacji budynku przy ul. Legionowej 2 w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej, upamiętniającej Polską Organizację Wojskową wykonanej z granitu, umiejscowionej na działce nr ewid. geod. 1441/1 przy północnej elewacji budynku przy ul. Legionowej 2 w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia URB-X.271.9.2017
Termin składania ofert 2017-08-18
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Agnieszka Lewczuk, tel.: 85 869 66 14
Wykonawca Witek Architekci - Andrzej Witek, ul. Jałbrzykowskiego 2 lok. U 3, 15-753 Białystok
Cena brutto 25 830 zł

Feedback

wynik operacji: 8-2