Wykonanie pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego eksploatacją dróg publicznych wraz z analizą wyników

Przedmiot zamówienia
Wykonanie pomiarów poziomów hałasu w środowisku, powodowanego eksploatacją dróg publicznych wraz z analizą wyników
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DOŚ-III.271.9.2021
Termin składania ofert
2021-10-04
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Elżbieta Garbacik - ul. Słonimska 1, pok. 1112, nr tel. (85) 869 6516
Wykonawca
HYDROGEOTECHNIKA SP. Z O.O. ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce
Cena brutto
29 889,00

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: