Remont murów oporowych, gzymsów i balustrad w ciągu ul. Sienkiewicza-Wasilkowska w Białymstoku - strona północna

Przedmiot zamówienia
Remont murów oporowych, gzymsów i balustrad w ciągu ul. Sienkiewicza-Wasilkowska w Białymstoku - strona północna
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-VI.6.2020
Termin składania ofert
2021-02-05
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Zbigniew Bołtruczyk, tel. (85) 879 73 45, Marcin Grabarek, tel. (85) 879 72 74; w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 62 70

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.