Remont dylatacji na wiaduktach w Białymstoku Część I – wiadukt w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego Część II – wiadukty w ciągu ul. Generała Stanisława Maczka

Przedmiot zamówienia
Remont dylatacji na wiaduktach w Białymstoku Część I – wiadukt w ciągu ul. Henryka Dąbrowskiego Część II – wiadukty w ciągu ul. Generała Stanisława Maczka
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.2.2023
Termin składania ofert
2023-03-10
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1)w sprawach merytorycznych: Marcin Grabarek , tel. 85 879 7274, Zbigniew Bołtruczyk , tel. 85 879 7345; 2)w sprawach proceduralnych: Justyna Popławska, tel. 85 869 6737 Justyna Sawczyńska, tel. 85 879 7237
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: