Realizacja studiów podyplomowych: Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną, w ramach projektu grantowego nr powr.04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania…”

Przedmiot zamówienia
Realizacja studiów podyplomowych: Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną, w ramach projektu grantowego nr powr.04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania…”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
EDU-V.271.6.2022
Termin składania ofert
2022-10-10
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Dorota Toporkiewicz, tel. 85 869 6343; w sprawach proceduralnych: Urszula Stanisławska, tel. (85) 869 6280
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: