Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku o salę gimnastyczną z przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku o salę gimnastyczną z przebudową zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DIN-II.271.14.2022
Termin składania ofert
2022-08-17
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Monika Sakowska, tel. 85 879 7397 2. W sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. 85 869 69 32
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: