Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Białymstoku na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta

Przedmiot zamówienia
Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Białymstoku na odcinku od ul. F. Karpińskiego do granicy miasta
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-X.271.5.2020
Termin składania ofert
2020-07-29
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Wioletta Konopko-Pęza tel. (85) 869 6037; w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska tel. (85) 869 6270

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.