Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej, chodnika i mostku na terenie bulwarów nad rzeką Białą w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej, chodnika i mostku na terenie bulwarów nad rzeką Białą w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-III.271.24.2020
Termin składania ofert
2020-10-08
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Horodeńska, tel. (85) 879 74 05, w sprawach proceduralnych: Marek Krawców, tel. (85) 879 72 37

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.