Opracowanie koncepcji uregulowania przepływu wód w rzece Białej oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku w rejonie oczyszczalni ścieków

Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji uregulowania przepływu wód w rzece Białej oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku w rejonie oczyszczalni ścieków
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.72.2017
Termin składania ofert 2017-08-23
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytotycznych: Krzysztof Druba (85) 869 6525; w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska (85) 869 6475
Wykonawca Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań
Cena brutto 79 950,00 zł

Feedback

wynik operacji: 11-7