Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki oraz budowy skrzyżowania ulicy wewnątrzosiedlowej L09 z ulicą Zachodnią oraz odcinka ulicy Zachodniej od skrzyżowania ulicy L09z ul. Zachodnią do ulicy Wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki oraz budowy skrzyżowania ulicy wewnątrzosiedlowej L09 z ulicą Zachodnią oraz odcinka ulicy Zachodniej od skrzyżowania ulicy L09z ul. Zachodnią do ulicy Wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.26.2024
Termin składania ofert
2024-04-12
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska, tel. 85 869 6765. W sprawach proceduralnych: Justyna Popławska tel. 85 869 6737.
Wykonawca
DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietejko Spółka komandytowa ul. Upalna 1A/58,15-668 Białystok
Cena brutto
77 736,00 zł
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony