Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym": Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dla rowerów (na asfaltową) w Białymstoku wzdłuż ul. Baranowickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa mobilności miejskiej (rowerowej i autobusowej) w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym": Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dla rowerów (na asfaltową) w Białymstoku wzdłuż ul. Baranowickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.25.2024
Termin składania ofert
2024-05-06
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Joanna Bielawiec, tel. (85) 879 7213; w sprawach proceduralnych: Justyna Trochimowicz tel. 85 869 6812 Sylwia Trykoszko, tel. 85 879 7309
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony