Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa: zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej w Białymstoku - część I, centrum rekreacyjno-sportowego ''Starosielce'' przy ul. Szkolnej w Białymstoku - część II

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa: zaplecza rekreacyjno-sportowego przy ul. Sybiraków, Andrukiewicza i Wołyńskiej w Białymstoku - część I, centrum rekreacyjno-sportowego ''Starosielce'' przy ul. Szkolnej w Białymstoku - część II
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.38.2017
Termin składania ofert 2017-09-28
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Paulina Jedlińska

Feedback

wynik operacji: 9+8