Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.65.2019
Termin składania ofert 2019-12-20
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Krzysztof Markowski, tel. (85) 879 7204, Łukasz Pawełko, tel. (85) 869 6525, Ewa Kułakowska, tel. (85) 869 6480, w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 6404, Anna Biendzio, tel. (85) 869 6280

Feedback