Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.65.2019
Termin składania ofert
2019-12-20
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Krzysztof Markowski, tel. (85) 879 7204, Łukasz Pawełko, tel. (85) 869 6525, Ewa Kułakowska, tel. (85) 869 6480, w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 6404, Anna Biendzio, tel. (85) 869 6280
Wykonawca
Część I - EuroFuturo Magdalena Stankiewicz, Część II - Usługi Budownictwa Wodnego i Melioracji s.c. „Melior” Mikołaj Andrejczuk, Mariusz Andrejczuk
Cena brutto
Część I - 637 904,90 zł, Część II - 596 310,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.