Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz rzeki Białej na odcinkach wskazanych w decyzjach administracyjnych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.46.2021
Termin składania ofert
2021-12-20
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Łukasz Pawełko., tel. (85) 869 6525, Krzysztof Markowski, tel. (85) 879 7204, 2. w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 7617, Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 6404
Wykonawca
Część I - unieważniona, Część II - P.O.Ś. Marcin Wolski, ul. Osmańczyka 14A/51, 01-494 Warszawa
Cena brutto
Część II - 1 097 650,00 zł
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: