Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego młodego Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia URB-X.271.4.2017
Termin składania ofert 2017-09-21
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Bogumił Sawicki, tel.: 85 869 66 12, Marcin Minasz , tel.: 85 869 66 36.
Wykonawca Ryszard Piotrowski, Katarzyna Piotrowska, adres: 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 15 m. 8

Feedback