Dostosowanie stanowisk kontroli pojazdów zlokalizowanych przy ul. Gen. Władysława Andersa (DK65/19) w Białymstoku do przenośnych wag typu WWS w formule „zaprojektuj i buduj"

Przedmiot zamówienia
Dostosowanie stanowisk kontroli pojazdów zlokalizowanych przy ul. Gen. Władysława Andersa (DK65/19) w Białymstoku do przenośnych wag typu WWS w formule „zaprojektuj i buduj"
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-III.271.11.2021
Termin składania ofert
2021-07-05
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska tel. 85 869 67 65, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. 85 869 62 04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.