Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-IX.271.9.2017
Termin składania ofert 2017-07-28
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Elżbieta Rozkładaj tel. 85 869 61 78 - w sprawach merytorycznych, Anna Biendzio tel. 85 869 62 80 - w sprawach proceduralnych

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7+2