Budowa budynku dla danieli oraz remont i przebudowa wolier dla bażantów w Akcencie ZOO w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Budowa budynku dla danieli oraz remont i przebudowa wolier dla bażantów w Akcencie ZOO w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.93.2021
Termin składania ofert
2021-12-09
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Elżbieta Baziuta, tel. 85 869 65 21, 2. w sprawach proceduralnych: Anna Katarzyna Bućko, tel. 85 868 62 80, Urszula Szkiłądź, tel. 85 868 64 04
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: