BIEŻĄCA KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Przedmiot zamówienia
BIEŻĄCA KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA BIAŁEGOSTOKU
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-VII.271.11.2020
Termin składania ofert
2020-12-11
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Wojciech Sutuła, tel. 85 869 67 41, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. 85 869 69 32

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.