Hotel BOSiR ul. Wołodyjowskiego 5 15-252 Białystok

Lokalizacja (położenie)
Hotel BOSiR ul. Wołodyjowskiego 5 15-252 Białystok
Przeznaczenie
najem powierzchni użytkowego przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej
Cena wywoławcza
miesięczna stawka wywoławcza brutto: 80,00 zł/m2 (stawka nie zawiera opłat za energię elektryczną opomiarowanych licznikiem)
Termin przetargu
2021-04-28
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.