Białystok, ul. Św. Rocha 11, działka nr 1513/4, obręb 11 - Śródmieście

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Św. Rocha 11, działka nr 1513/4, obręb 11 - Śródmieście
Przeznaczenie
zabudowa usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
1 085 000,00 zł
Termin przetargu
2021-04-27
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Agnieszka Kostrzeba tel. 85 879 7434

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.