Białystok, działka nr 219/5 w obrębie 18 – Pieczurki

Lokalizacja (położenie)
Białystok, działka nr 219/5 w obrębie 18 – Pieczurki
Przeznaczenie
zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną i w nieznacznej część teren zamknięty nie objęty ustaleniami planu
Cena wywoławcza
1 500 000,00 zł
Termin przetargu
2024-04-12
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85 869 69 11
Kategoria newslettera
Nieruchomości

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony