ZARZĄDZENIE NR 636/20 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020 rok.

Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
10 000,00
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 636/20 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020 rok.
Nr konkursu
DOŚ-III.524.2.1.2020
Data zamknięcia
2020-07-21
Kategoria konkurs
Ochrona środowiska

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: