Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowych, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2020 roku

Tytuł
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowych, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2020 roku
Nr konkursu
KPS-III.524.3.2019
Data zamknięcia
2020-01-02
Kategoria konkurs
Sport
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
Zadanie nr 1 - 400.000 zł; Zadanie nr 2 - 470.000 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.