Konkurs na Partnera Miasta Białystok do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane” w ramach RPO WP 2014-2020

Tytuł
Konkurs na Partnera Miasta Białystok do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zintegrowanego „Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane” w ramach RPO WP 2014-2020
Nr konkursu
171/20
Data zamknięcia
2020-03-27
Kategoria konkurs
Niepełnosprawność
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
0,00

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.