Uchwała nr XIV/210/19

W sprawie
przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Białystok do zmian klimatu do roku 2030"
Nr uchwały
XIV/210/19
Data uchwalenia
2019-09-23

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: