zawiadomienie o wydanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku decyzji nr 539/2022 z dnia 14 września 2022 znak: DUA-X.6740.1.181.2022 magistralnej sieci cieplnej z kanalizację teletechniczną oraz przyłącza cieplnego w rejonie ulic Al. Piłsudskiego, Botanicznej i Dąbrowskiego, przyłącza gazowego, wpustu deszczowego z przykanalikiem, sieci elektroenergetyczne nN w reninie ulicy Dąbrowskiego w Białymstoku

Tytuł
zawiadomienie o wydanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku decyzji nr 539/2022 z dnia 14 września 2022 znak: DUA-X.6740.1.181.2022 magistralnej sieci cieplnej z kanalizację teletechniczną oraz przyłącza cieplnego w rejonie ulic Al. Piłsudskiego, Botanicznej i Dąbrowskiego, przyłącza gazowego, wpustu deszczowego z przykanalikiem, sieci elektroenergetyczne nN w reninie ulicy Dąbrowskiego w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: