Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Świętojańskiej i Akademickiej

Tytuł
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Świętojańskiej i Akademickiej
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: