XXXV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 stycznia 2021 r.

Tytuł
XXXV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 25 stycznia 2021 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXXV sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 25 stycznia 2021 r.

 • Porządek obrad XXXV sesja RMB _ 25 stycznia 2021 r. (do odczytu) (DOC, 60 KB)

 • Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji 25 stycznia 2021 r. (do odczytu) (DOC, 74 KB)

 • Druk nr 482 ( do odczytu) (PDF, 574.29 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce

 • Druk Nr 483 ( do odczytu) (PDF, 2.04 MB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021– 2030

 • Druk Nr 484 (do odczytu) (PDF, 218.03 KB)

  projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku

 • Druk Nr 485 (do odczytu) (PDF, 1.29 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka

 • Druk Nr 486 (do odczytu) (PDF, 770.8 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 • Druk Nr 487 (do odczytu) (PDF, 208.33 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz warunków i trybu jej przyznawania

 • Druk Nr 488 ( odczytu) (PDF, 523.36 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok

 • Druk Nr 489 (do odczytu) (PDF, 671.68 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Jurowieckiej i Nowogródzkiej

 • Druk Nr 490 ( do odczytu) (PDF, 901.84 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału miasta na osiedla

 • Druk Nr 491 (do odczytu) (PDF, 6.36 MB)

  projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Białystok

 • Druk Nr 492 ( do odczytu) (PDF, 1.83 MB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony