XXIV sesja Rady Miasta Białystok w dniu 22 czerwca 2020 r.

Tytuł
XXVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 22 czerwca 2020 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXVI sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 22 czerwca 2020 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Sesja odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wynikających z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o warunkach odbywania sesji, plik w załączeniu

 • Porządek obrad XXVI sesja Rady Miasta Białystok w dniu 22 czerwca 2020 r. (do odczytu) (DOC, 68 KB)

 • Druk Nr 362 (do odczytu) (PDF, 200,46 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Białegostoku wotum zaufania

 • Druk Nr 363 ( do odczytu) (PDF, 200,65 KB)

  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Białegostoku za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2019 rok

 • Druk Nr 364 ( do odczytu) (PDF, 121,39 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 365 (do odczytu) (PDF, 608,1 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, położonym w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne

 • Druk Nr 366 ( do odczytu) (PDF, 319,11 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 27 - Zawady

 • Druk Nr 367 (do odczytu) (PDF, 668,22 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 20 - Starosielce

 • Druk Nr 368 ( do odczytu) (PDF, 211,95 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

 • Druk Nr 369 ( do odczytu) (PDF, 734,95 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta I w Białymstoku w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Skorupskiej

 • Druk Nr 370 ( do odczytu) (PDF, 687,04 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej

 • Druk Nr 371 ( do odczytu ) (PDF, 532,75 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

 • Druk Nr 372 (do odczytu) (PDF, 214,55 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz nadania jej statutu

 • Druk Nr 373 ( do odczytu) (PDF, 468,53 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 2 - Białostoczek

 • Druk Nr 374 ( do odczytu) (PDF, 349,19 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 15 - Dojlidy

 • Druk Nr 375 ( do odczytu) (PDF, 2,23 MB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok

 • Druk Nr 376 ( do odczytu) (PDF, 604,95 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2020 – 2040

 • Druk Nr 377 ( do odczytu) (PDF, 1,4 MB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy Świat)

 • Druk Nr 378 ( do odczytu) (PDF, 672,83 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Brzoskwiniowej i Krokusowej

 • Druk Nr 379 ( do odczytu) (PDF, 653,36 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Milowej i Holowniczej

 • Druk Nr 380 (do odczytu) (PDF, 603,65 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku w rejonie ulic Gen. N. Sulika i 42 Pułku Piechoty

 • Druk Nr 381 ( do odczytu) (PDF, 201,44 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku”

 • Druk Nr 382 (do odczytu) (PDF, 358,79 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Białegostoku

 • Druk Nr 383 ( do odczytu) (PDF, 217,96 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku

 • Druk Nr 384 ( do odczytu) (PDF, 216,51 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku

 • Druk Nr 385 ( do odczytu) (PDF, 220,64 KB)

  projekt uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku

 • Druk Nr 386 ( do odczytu) (PDF, 217,54 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku

 • Druk Nr 387 (do odczytu) (PDF, 218,69 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku

 • Druk Nr 388 (do odczytu) (PDF, 217 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku

 • Druk Nr 389 ( do odczytu) (PDF, 218,14 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku

 • Druk Nr 390 ( do odczytu) (PDF, 219,86 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 8 w Białymstoku

 • Druk Nr 391 ( do odczytu) (PDF, 522,42 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 9 – Jaroszówka

 • Druk Nr 392 (do odczytu) (PDF, 901,38 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 24 – Dziesięciny I

 • Druk Nr 393 ( do odczytu) (PDF, 487,56 KB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum

 • Druk Nr 394 ( do odczytu) (PDF, 234,7 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok oraz zasobem pomieszczeń tymczasowych na lata 2017-2021

 • Druk Nr 396 (do odczytu) (PDF, 497,86 KB)

  projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku

 • Raport o stanie Miasta Białegostoku za 2019 rok (do odczytu) (DOCX, 8,98 MB)

 • Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji 22 czerwca 2020 r. (PDF, 694,18 KB)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: