Wybory radnych Młodzieżowej Rady Miasta Białystok

Tytuł
Wybory radnych Młodzieżowej Rady Miasta Białystok
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023
Kategoria newslettera
Aktualność Rady Miasta

Rada Miasta Białystok uchwałą Nr VIII/128/19 z dnia 25 marca 2019 r. wprowadziła nowe regulacje w zakresie powoływania i działania Młodzieżowej Rady Miasta Białystok. Mając na uwadze zapisy powyższej uchwały, zarządzeniem Nr 1026/22 z dnia 1 września 20022 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił kalendarz wyborczy dla wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miasta Białystok.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: