Przekazanie do SKO w Białymstoku zażalenia wnioskodawcy na postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej.

Tytuł
Przekazanie do SKO w Białymstoku zażalenia wnioskodawcy na postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.