Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak: DOŚ-I.6131.317.2021.SAK dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Wielkoblokowa zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnącego przy ulicy Dalekiej 3 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak: DOŚ-I.6131.317.2021.SAK dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Wielkoblokowa zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnącego przy ulicy Dalekiej 3 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.