Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.202.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie sześciu sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny rosnących przy ulicy Sienkiewicza 89 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.202.2021 dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie sześciu sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny rosnących przy ulicy Sienkiewicza 89 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.