Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.140.2021 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku bez lilak rosnącego przy ulicy Konopnickiej 4 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2021 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.140.2021 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku bez lilak rosnącego przy ulicy Konopnickiej 4 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.