Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 lipca 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.218.2017 zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Antoniukowskiej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 448/40, obręb 3 - Antoniuk

Tytuł Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 lipca 2017 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.218.2017 zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Antoniukowskiej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 448/40, obręb 3 - Antoniuk
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7*2