Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.558.2019.SAK odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących przy ul. Antoniukowskiej 10A w Białymstoku, na działce nr geod. 306/25, obręb 3 - Antoniuk

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.558.2019.SAK odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących przy ul. Antoniukowskiej 10A w Białymstoku, na działce nr geod. 306/25, obręb 3 - Antoniuk
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.