Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr DGE-IV.6620.48.2020 z dnia 12 stycznia 2021 r. wprowadzającej zmianę w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary, polegającą na wpisaniu w miejsce działek ewidencyjnych o numerach: 1157/7 o powierzchni 0,7679 ha, 1157/14 o powierzchni 0,0650 ha, 1157/20 o powierzchni 0,0127 ha, 1157/25 o powierzchni 0,1039 ha działki ewidencyjnej powstałej z ich połączenia oznaczonej numerem 1422 o powierzchni 0,9495 ha.

Tytuł
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr DGE-IV.6620.48.2020 z dnia 12 stycznia 2021 r. wprowadzającej zmianę w ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku w obrębie nr 17 – Bojary, polegającą na wpisaniu w miejsce działek ewidencyjnych o numerach: 1157/7 o powierzchni 0,7679 ha, 1157/14 o powierzchni 0,0650 ha, 1157/20 o powierzchni 0,0127 ha, 1157/25 o powierzchni 0,1039 ha działki ewidencyjnej powstałej z ich połączenia oznaczonej numerem 1422 o powierzchni 0,9495 ha.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.