Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowego z częścią magazynową, przy ul. Gen. Stanisława Maczka

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowego z częścią magazynową, przy ul. Gen. Stanisława Maczka
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.