Informacja o wywieszonym wykazie nr 108/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 108/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. od dnia 16 października 2020 r. do dnia 6 listopada 2020 r. wykaz nr 108/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 941/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 października 2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.