Informacja o wywieszeniu wykazu

Tytuł
Informacja o wywieszeniu wykazu nr 113/2019 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 113/2019 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Włościańskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1651/18 o pow. 0,0034 ha,  w obrębie 18 – Pieczurki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 1687, 1651/15, 1651/16, 1651/17 w obr. 18 – Pieczurki.  Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 17.01.2020 r. do dnia 07.02.2020 r.

Feedback